ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Загальні положення Фізична особа (надалі - Виконавець) оприлюднює дану Політику конфіденційності (надалі - Політика) і зобов'язується захищати та поважати конфіденційність Користувачів. Ця Політика передбачає яку інформацію, зокрема персональні дані, Виконавець збирає про Користувачів у зв'язку з наданням послуг через свій сайт, мету збору, порядок використання та розкриття третім особам такої інформації. Залишаючи заявку на сайті, Користувач приймає цю Політику та добровільно надає згоду на обробку Виконавцем, зокрема збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розголошення, реалізацію, передання); знеособлення, знищення своїх персональних даних (далі - згода на обробку персональних даних), відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист прав споживачів", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та інших нормативних актів України. Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Виконавцем. У разі, якщо Користувач не погоджується на обробку його персональних даних Виконавцем, він зобов'язаний припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації цієї редакції Політики на відповідній сторінці Сайту означає надання згоди такого Користувача на обробку його персональних даних Виконавцем. Ця Політика є додатком до Договору про надання послуг (далі - Договір) та його невід'ємною частиною. Якщо Користувач відвідує загальнодоступні розділи сайту, Виконавець не збирає про нього жодної особистої інформації.

2. Інформація про Користувача Під час реєстрації на Сайті, Виконавець просить Користувачів вказати усю необхідну інформацію в обсязі необхідному для надання послуг, описаних у Договорі. Виконавець має право збирати наступну інформацію про Користувачів: - прізвище, ім'я, по батькові; - місце фактичного проживання; - адресу електронної пошти; - історію використання Користувачем Сайту (в тому номері історію повідомлень); - інформацію технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, IP-адреси. Крім того, Користувач має право користуватися сервісами Сайту, використовуючи при цьому акаунт Facebook або інших соціальних мереж. Коли Користувач входить до системи за допомогою цих соціальних мереж, Виконавець отримує доступ до всієї видимої інформації, що міститься в обліковому записі соціальних мереж відповідно до налаштувань конфіденційності. Тим не менш, Виконавець може збирати і використовувати з облікового запису на Facebook або інших соціальних мереж тільки таку інформацію, як: зображення Користувача, день його народження, адресу електронної пошти, інформацію про друзів Користувача, які використовують Сайт, а також URL сторінки Користувача в соціальних мережах. Коли Користувач відвідує Сайт, Виконавець збирає деякі дані автоматично, а саме такі дані, як: IP-адресу комп'ютера, браузери, що використовуються, і версію операційної системи, час і дату доступу Користувача до Сайту. Це полегшує роботу та використання Користувачем Сайту. Виконавець не збирає, не використовує та не зберігає інформацію про номери банківських карток VISA/MasterCard Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює оплату послуг Виконавця. Виконавець також на власний розсуд може збирати інформацію, зокрема документи, для перевірки особи Користувачів, попередження, виявлення та запобігання шахрайству та незаконній діяльності. 

3. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Зазначена вище інформація обробляється Виконавцем на підставі згоди на обробку персональних даних для наступних цілей: - надання послуг за умовами Договору; - виявлення та запобігання шахрайству та іншим незаконним діям Користувачів з використання Сайту; - полегшення користування Сайтом і поліпшення послуг; - інформування про послуги, новини та рекламні пропозиції за допомогою SMS та електронної пошти. Виконавець може час від часу надсилати Користувачам рекламні електронні листи на адресу електронної пошти про пропоновані послуги або оголошення, що стосуються Сайту та послуг Виконавця. Користувач може відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого профілю. Виконавець зберігає персональні дані Користувачів стільки, скільки потрібно для розумно необхідних комерційних цілей або виконання своїх юридичних обов'язків. Цією Політикою Користувач дає дозвіл на доступ до його персональних даних з боку інших Користувачів, виключно, з метою здійснення правочину або на виконання вимог відповідного законодавства. 

4. ПЕРЕДАЧА ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ Виконавець зобов'язується не розкривати та не передавати третім особам зібрані в рамках надання послуг персональні дані та іншу інформацію, окрім випадків, описаних у цій Політиці. Виконавець має право розкривати та передавати третім особам персональні дані, у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно, якщо - такі дії є обов'язковими згідно з чинним законодавством України; - існують достатні підстави стверджувати, що розкриття такої інформації є необхідним для дотримання чинного законодавства України. Порядок доступу до персональних даних визначається Законом України "Про захист персональних даних". 

5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ВИКОНАВЕЦЬ ВИКОНАВЕЦЬ вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту персональних даних Користувачів на всіх етапах їх обробки від несанкціонованого доступу, внесення змін, розкриття та знищення. Виконавець несе відповідальність за всі дії або бездіяльність щодо персональних даних Користувачів у рамках чинного законодавства. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів та третіх осіб щодо персональних даних Користувачів незалежно від того, чи отримані ці дані через Сайт, чи в інший спосіб. 

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ Під час реєстрації Користувач підтверджує, що буде вказувати достовірну, точну інформацію та оновлювати її в міру потреби. Якщо Користувач надає інформацію, яка є неправдивою або неточною, або Виконавець має обґрунтовані підстави підозрювати, що така інформація є неправдивою або неточною, Виконавець має право призупинити надання послуг Користувачеві або припинити доступ до Сайту. У разі виявлення Виконавцем цієї інформації про особу, що не відповідає дійсності, така інформація підлягає зміні або знищенню. Інформація про особу може бути змінена також за вмотивованим зверненням Користувача. Таке звернення розглядається Виконавцем протягом 10 днів з моменту його отримання. Після закінчення строку зберігання персональних даних, зазначеного в розділі 3 цієї Політики, персональні дані користувача підлягають знищенню. 

7. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Цю Політику може бути змінено або оновлено Виконавцем у будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів. Будь-які зміни або доповнення до цієї Політики дійсні виключно після розміщення нової редакції Політики на Сайті. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Виконавець закликає Користувачів час від часу переглядати умови цієї Політики. у разі, якщо Виконавцем було внесено будь-які зміни до Договору в порядку, передбаченому п. 11 Договору. 11 Договору, з яким Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сайту та сервісів. Факт використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації цієї редакції Договору на відповідній сторінці Сайту означає згоду такого Користувача на зміну Виконавця у зобов'язанні з надання послуг (ст. 520 ЦК України) та свідчить про акцепт цього Договору в поточній редакції.